• 0
    دنبال کنندگان
  • 3
    بازدید

قطره گیر برج خنک کننده

( ghatregircoolingtower) https://cooling-tower.ir/%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1/

از قطره گیر برج خنک کننده برای جلوگیری از خروج قطرات آب از کولینگ تاور استفاده می شود و همچنین قطره گیرمانع پخش شدن قطرات آب در برج خنک کننده می شود . قطره گیر در قسمت بالای کولینگ تاور و بر روی پدهای تبادل حرارت قرار می گیرد و به وسیله کاهش سرعت حرکت قطره های آب ، از خروج آنها از برج جلوگیری می کند.باید در انتخاب قطره گیر مناسب دقت شود چرا که قطره گیر مناسب تاثیر زیادی در صرفه جویی در مصرف آب دارد .