• 3
    دنبال کنندگان
  • 5165
    بازدید

GIS

( vatan) http://maps.4kia.ir/

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS) فیلم های از دونیای GIS و RS