• 0
    دنبال کنندگان
  • 2
    بازدید

سپتیک تانک

( سپتیک تانک) http://www.naabzist.net/septic-tank

سپتیک تانک به عنوان مفیدترین ودرعین حال ساده ترین و شاید اقتصادی ترین وسیله درپیش تصفیه فاضلاب اعم از خانگی , بهداشتی , کشاورزی , صنعتی , دامداری و پزشکی و… دستگاهی است که همچون سطل آشغال از پراکندگی جامدات درون خاک وگرفتگی سوراخ های چاه جذبی جلوگیری می نماید .

play سپتیک تانک

2 بازدید | 3 ماه پیش | سپتیک تانک