• 0
    دنبال کنندگان
  • 6
    بازدید

نامهای ماندگار

( نامهای فراموش نشدنی)

زمین در روزهای عمر خود گاهی آستین همت را بالا میزند تا به دست روزگار نامی جاودان بیافریند. مردانی که گاه میشناسیم گاهی نه. خوب یا بد در تقدیر این نامها، نیستی کمتر راه پیدا میکند