• 0
    دنبال کنندگان
  • 10
    بازدید

آشتی ملی

( آشتی ملی) http://ashtimeli.blogfa.com/

امام على عليه السلام : كوشش در راه ايجاد آشتى ميان عموم مردم از كمال نيك بختی است