• 0
    دنبال کنندگان
  • 3
    بازدید

دکتر حر شیردل

( دکتر حر شیردل)

توضیح علمی چرخش ناگهانی انسان قرن ۱۸ از طبیعت بسوی شهر نشینی و بیماریها و پیامدهای آن.