• 0
    دنبال کنندگان
  • 47
    بازدید

elsaielsozo

( elsazielsozo)

آذربایجان عاشیق اورگ سوزلری بوکانالدا جانلانیر یادیگار قالان داستانلاروایفالار قدیم عاشیقلاردان وتازا ایفا اولونموش اثرلری چوخ گوزل شکیلده ال تاپا بیلرسینیز ایفالاری گورمک ایچون به آدرس لری گوگل ده آختارین تلگرام کانالی سس فایلاری داستانلاری ال تاپا بیلرسینیز elsazielsozi@