• 2
    دنبال کنندگان
  • 5192
    بازدید

1mintech

( 1mintech)

یک دقیقه تکنولوژی مهمون روزمرگی های یک آیتی من ساده باشید محمد قلی پور هستم و اینجا: کسب و کار های نو و اخبار تکنولوژی های جدید رو می گیم و حرف های خوب و پر انرژی می زنیم