• 2
    دنبال کنندگان
  • 263
    بازدید

TA تحلیل رفتار متقابل

( Khodshenasi) http://www.khodshenasi.com

مطالب اموزشی به زبان ساده برای کسانی که امکان حضور در کلاس های TA را ندارند.