• 0
    دنبال کنندگان
  • 4
    بازدید

آموزشهای باساز

( سید علی) http://basaz.ir

موسیقی باساز به آدرس : basaz.ir فیلمهای آموزشی با زبانی بسیار ساده برای آموزش موسیقی، تئوری، نوازندگی و غیره می سازد که در این کانال آپلود خواهد شد.