• 1
    دنبال کنندگان
  • 1
    بازدید

iphysic

( عزیزی) http://www.iphysic.ir

iphysic آی فیزیک کانالی برای یادگیری فیزیک با انیمیشن های زیبا یادگیری عمیق و ماندگار www.iphysic.ir

play مقاومت معادل

1 بازدید | 3 ماه پیش | iphysic