• 1
    دنبال کنندگان
  • 483
    بازدید

طبیعت(گذر زمان)

( ثانیه های ماندگار)

صحنه های ناب از طبیعت با موضوعیت گذر زمان