• 1
    دنبال کنندگان
  • 47
    بازدید

ممتد|Xmomtad

( Xmomtad|ممتد) http://www.Xmomtad.ir

مجمع معدنکاران با تجربه و دانا|ممتد ممتد یک دور همی ساده، صمیمی، گرم و دوستانه است، برای گسترش شبکه دوستان کاری، هم افزایی و انتقال تجارب موثر کاربردی بین معدنکاران مدیر اجرایی: علیرضا میهن نژاد

play Kaniup

34 بازدید | 1 سال پیش | ممتد|Xmomtad