• 1
    دنبال کنندگان
  • 2340
    بازدید

نقد و بررسی با پویان عسگری

( سی و پنج آنلاین)

قسمتی از برنامه سی و پنج میباشد که پویان عسگری به نقد و بررسی فیلمها می پردازد.