• 1
    دنبال کنندگان
  • 519
    بازدید

simayeaghigh

( گروه چاپ و تبلیغات عقیق)

گروه چاپ و تبلیغات عقیق از دیدگاه اجتماعی، نوعی حالت فرا احساسی است که انسان را قادر میسازد، به ورای مسائل توجه کند و از این طریق، ایده های جدید را بر اساس انتظارات جوامع پیشرفته از قوه به فعل در آورد.