• 0
    دنبال کنندگان
  • 7
    بازدید

سپتیک تانک

( سپتیک تانک) https://naabzist.net/septic-tank

سپتیک تانک به عنوان مفیدترین و در عین حال ساده ترین و شاید اقتصادی ترین دستگاه در پیش تصفیه فاضلاب اعم از خانگی , بهداشتی , کشاورزی , صنعتی , دامداری و پزشکی و… می باشد . سپتیک تانک دستگاهی است که همچون سطل آشغال از پراکندگی جامدات درون خاک و گرفتگی سوراخ های چاه جذبی جلوگیری می نماید .

play سپتیک تانک

4 بازدید | 2 هفته پیش | سپتیک تانک

play سپتیک تانک

3 بازدید | 2 هفته پیش | سپتیک تانک