• 0
    دنبال کنندگان
  • 1
    بازدید

سپتیک تانک

( سپتیک تانک ناب - آشنایی با سپتیک) https://naabzist.net/septic-tank

سپتیک تانک سپتیک تانک دستگاهی است که بواسطه طراحی خاص آن ضمن تبدیل تمامی جامدات به مایع رقیق و بدبو، همچون سطل آشغال از پراکندگی جامدات درون خاک و گرفتگی سوراخ های چاه جذبی جلوگیری می نماید.