• 0
    دنبال کنندگان
  • 1
    بازدید

کانوپی دیزل ژنراتور | کنوپی دیزل ژنراتور | هوبارت صنعت

( دیزل ژنراتور هوبارت صنعت) https://hobartsanaat.com/product/canopy-diesel-generator/

هوبارت صنعت | بزرگترین هلدینگ صنایع موتوری و الکتریکی ایران تولید کننده کانوپی سایلنت دیزل ژنراتور