• 1
    دنبال کنندگان
  • 93
    بازدید

شرکت مغناطیس سازان حیات

( شرکت مغناطیس سازان حیات) http://www.magnetic-water.ir

شرکت مغناطیس سازان حیات سازنده ی انحصاری دستگاه تولید کننده آب مغناطیسی و قلیایی شماره ثبت اختراع 89812 وبسایت: www.Magnetic-Water.ir دکتر مومنی: 09303748811 اینستاگرام: Magnetic_Water_Iran