• 0
    دنبال کنندگان
  • 455
    بازدید

مقامی

( موسیقی لکی)

موسیقی مقامی لکی شامل مقامات کهن تنبور، سرنا و آواهای آیینی و بزمی می‌شود که در جای جای مناطق لکستان وجود دارد_lakmusic_channel_free_