کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ونک09120452406بیگی.