طاها رحمانی

طاها رحمانی

تهران

طاها رحمانی متولد ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ مبتلا به بیماری ژنتیک نادر "اس.ام.ای" تیپ یک SMA1 دارو مورد نیاز آمپول اسپینرازا هزینه درمان سه میلیارد تومان است. قبل از اینکه دیر شود او را باید دریابید شماره کارت بانک صادرات ایران ۶۰۳۷۶۹۷۴۶۱۴۲۸۴۹۹ بنام طاها رحمانی