سخنرانی‌های جالب TED دوبله - نوعی جدید از بازار کار سخنران: Wingham Rowan

بهادر قمیان توسط بهادر قمیان 2 سال پیش

سخنران: وینگام رووان دوبله با ترجمه فارسی سخنرانی های تد TED با دوبله فارسی و ترجمه شده ایده های جالب

comment