ترانه‌های شاد و بزمی لکی در میان لک‌زبانان بیرانوند بیشتر از سایر مناطق لک‌نشین رواج دارد. آهنگ قدیمی "شیرینَ سُوزهَ" از ترانه‌های قدیمی لکستان است که در گذشته با تنبور هم اجر می‌شده.

comment