ترانه‌ی لَکی "هاووان" خواننده: مومنعلی جوزی‌پور «مومهَ». کمانچه: همتعلی سالم

توسط سهراب آواختی 2 سال پیش

مومنعلی جوزی‌پور معروف به مومهَ

comment