صحبت های علی دایی در مورد ترامپ در کنفرانس خبری 😂 منتظر دابسمشش باشین 👊

توسط mohsenboroofar 2 سال پیش

صحبت های علی دایی در مورد ترامپ در کنفرانس خبری 😂 منتظر دابسمشش باشین 👊

comment