اعتراض نمایندگان مجلس به آمار اشتغال‌زایی روحانی

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 12 ماه پیش

اعتراض نمایندگان مجلس به آمار اشتغال‌زایی روحانی

comment