تحلیل رهبرانقلاب از ماجرای قربانی کردن حضرت اسماعیل

توسط کاظم دلسوز 2 سال پیش

تحلیل رهبرانقلاب از ماجرای قربانی کردن حضرت اسماعیل 🌹انتشار بمناسبت عيد سعيد قربان

comment