کره شمالی۲۳۰ دختر جوان را برای تشویق به المپیک زمستانی کره جنوبی برده... تشویق هماهنگ شون رو ببینید!

comment