فیلم کوتاه مقصر کاری از امیرحسین جواهری بازیگران: محمد ناصری مهر | امیرحسین جواهری | سیدحسین موسوی | نادر جواهری فیلمبردار: حمیدرضا عرب تدوین: عرفان احمدی صدابردار: سینا زاهدی

comment