برخورد جالب دانشجویان با زلزله تشویق ایسلندی دانشجویان خوابگاه دانشگاه زنجان پس از زلزله

hossein توسط hossein 10 ماه پیش

برخورد جالب دانشجویان با زلزله تشویق ایسلندی دانشجویان خوابگاه دانشگاه زنجان پس از زلزله

comment