ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

گروه آموزشی زبان انگلیسی به دنبال طراحی دوره های جدید دوره ای طراحی کرده است که در آن به کودکان 2 تا 7 سال زبان انگلیسی آموزش میدهد که این امر به وسیله معلمان با تجربه در تدریس به کودکان حاصل میشود تا کودکان شما را در آموزش زبان انگلیسی یاری کند. برای آگاهی بیشتر به وب سایت: http://tiklearn24.com مراجعه فرمایید.

comment