معلم آینده نگر به این میگن

توسط kimiya 2 سال پیش

معلم آینده نگر به این میگن 😂😂 فهمیده بنزین قراره گرون بشه داره به شاگرداش الاغ سواری یاد میده

comment