وهم اکنون مفتول درشت بار با بهترین کیفیت و شاخه درشت بار با بهترین کیفیت و مسوار درشت بار با بهترین کیفیت و برای ثبت سفارشات خود وراهنمایی های دیگر به سایت زیر مراجعه کنید. www.maftol.dde.ir درکانال تلگرامی ماهم عضو شوید از اخبار مفتول باخبر شوید https://t.me/maftolmarkaze

comment