از موارد کاربرد سپتیک تانک ها می توان به موارد زیر اشاره نمود: مجتمع های مسکونی، ویلایی و اداری کارگاه های ساختمانی رستوران ها و هتل ها مجتمع های تفریحی، فرهنگی، ورزشی و آموزشی واحد پیش تصفیه، متعادل ساز و ایستگاه پمپاژ اولیه تصفیه خانه های خانگی، شهری و صنعتی واحد چربیگیری و ته نشینی جهت ورود پساب به چاه جذبی به منظورجلوگیری از گرفتگی لوله های خروجی فاضلاب امکانی مانند رستوران ها و سالن های غذاخوری پادگان ها و خوابگاه های دانشجویی و پانسیون ها http://www.arkagr.com/Home/Service/%D8%B3%D9%BE%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8

comment