صحبت های جالب زند در مورد هنر و سینما

توسط Made In Iran 1 سال پیش

زند: ایتالیایی‌ها می‌گفتند مگر شما در ایران ماشین دارید!/ چرا فیلم‌های ما پیشرفت‌های کشور را نشان نمی‌دهند؟

comment