#6 چگونه تبلیغات گوگل را برای مکان، زبان و زمان خاص هدفمند کنیم؟

جی ادز توسط جی ادز 10 ماه پیش

در گوگل ادز امکانات متنوعی برای هدفگیری مخاطبان وجود دارد و تنظیمات این هدف گیری بر اساس زبان مرورگر کاربران، موقعیت مکانی آنها و زمان نمایش تبلیغات برای آنها امکان پذیر است. برای مشاهده کامل این ویدیو به همراه مستندات و دانلود به سایت جی ادز مراجعه فرمایید. https://g-ads.com/location-language-schedule-setting/

comment