این کشور در پرورش و تجارتِ گُل مقام اول را در جهان داره و دامداری و کشاورزی هم از پایه های اقتصاد اون محسوب میشه هلندی ها علی رغم کوچک بودن کشورشون سهم بزرگی در تجارت و بانکداری جهانی دارن... https://gerdgard.com/

comment