سخن رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت، حاج فردوسی (دامت افاضاته) در مورد حرام زاده بودن مخالفان برنامه‌ی تربیتی منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

کنجکاوی‌های من توسط کنجکاوی‌های من 9 ماه پیش

سخن رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت، حاج فردوسی (دامت افاضاته) در مورد حرام زاده بودن مخالفان برنامه‌ی تربیتی منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

comment