شب دوم از مرحله نیمه نهایی خنداننده شو که با اجرای مجید افشاری و سیده مریم کشفی به انجام رسید

comment