✅ ساخت ماینلب استرالیا ✅ سیستم کارکرد VLF ✅ لوپ "11 DD ✅ بالانس اتوماتیک ✅ تفکیک انواع فلزات ✅ مقاوم و ضدآب ✅ عمق کاوش 2 متر

comment