ماشین ها در خدمت انسان

مسلم توسط مسلم 1 سال پیش

در این کلیپ تعدادی از ماشین هایی که برای راحت کردن کارهای دشوار و یا جایگزین شدن نیروی انسانی ساخته شده اند نشان داده شده است. ایده های نو و جدید می توان از این کلیپ برای ساخت دستگاه های جدید گرفت کلیپ های بیشتر را در کانال https://t.me/shortclip0 دنبال کنید

comment