کنایه جالب رشیدپور به وضعیت اقتصادی

علی عزیزی توسط علی عزیزی 2 سال پیش

کنایه جالب رشیدپور به وضعیت اقتصادی سالهای قبل؛

comment