کنایه جالب رشیدپور به وضعیت اقتصادی

علی عزیزی توسط علی عزیزی 12 ماه پیش

کنایه جالب رشیدپور به وضعیت اقتصادی سالهای قبل؛

comment