اوباما یادش میره به سرباز سلام کنه ببینین چی میشه!

توسط picopry 1 سال پیش

Obama Forgets To Salute Marine, See What Happens After That! آدن در هر جایگاهی که باشه باید احترام بذاره و احترام ببینه حتی اگر رییس جمهور یه کشور باشه! ✔البته یک تفنگداره که ما گفتیم سرباز

comment