مرد چینی با انگشتان فولادی

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 2 سال پیش

یانگ تینگ‌جون مربی و کارشناس کنگ‌فو در چین از هفت سال پیش به تمرین انجام حرکات ورزشی با استفاده از انگشتان دست پرداخته است.

comment