اگه افسرده ای اگه نا امیدی اگه حالت خوب نیست این کلیپ رو ببین... :)

comment