کنایه های عجیب و جنجالی مجری شبکه ورزش به سردار آزمون!!!

ineti توسط ineti 12 ماه پیش

پس از انتشار گسترده این ویدیو سردار آزمون از این برنامه شکایت کرد!!!

comment