کنایه رضا رشیدپور به مدیریت بحران پس از برف! برگشتیم به دهه ۶۰

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 2 سال پیش

کنایه رضا رشیدپور به مدیریت بحران پس از برف! 🔹برگشتیم به دهه ۶۰

comment