کلیپی از فیلم خشم و هیاهو با صدای هوروش باند- لیلی بی عشق

comment